Liên hệ

Chúng tôi ở đây để giúp bạn!

Damobay Entertainment

Damobay Entertainment mang lại cho bạn một cái nhìn mới, một quan niệm mới về lĩnh vực sự kiện và giải trí. Chúng tôi là một trong những đơn vị tổ chức sự kiện hiếm hoi trên thị trường lấy giá trị nghệ thuật làm nền tảng và định hướng cho tất cả các dịch vụ của mình. Khác biệt của chúng tôi với những công ty tổ chức sự kiện khác chính là kỹ năng nghệ thuật hóa những thông điệp và câu chuyện của bạn vào trong những sự kiện một cách tinh tế và sáng tạo vượt trội.

Dịch vụ của chúng tôi:

  • Cung cấp nhân sự sự kiện
  • Cung cấp thiết bị sự kiện
  • Tổ chức sự kiện

Thông tin liên hệ

  • Số điện thoại: 0868 832 575
  • Email: hotro@damobay.com
  • Địa chỉ: Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam.