Hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán tối ưu nhất cho mình như sau:

Thanh toán trực tuyến: Khách hàng lựa chọn thanh toán trực tuyến bằng các dòng thẻ: Master, ATM….  theo cách thức hướng dẫn trong phương thức thanh toán. Khách hàng lưu lại các giao dịch để đối chiếu nếu có phát sinh khiếu nại.

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: Khách hàng có thể chuyển khoản vào tài khoản được chỉ định của Damobay với cú pháp: Họ tên KH, nội dung chuyển khoản.

Thanh toán trực tiếp tại văn phòng: Bạn đến địa chỉ văn phòng đã hẹn để thanh toán dịch vụ.