Damobay xây dựng hệ sinh thái kinh doanh định vị thương hiệu mới

Ngày 31/7/2020 Damobay chính thức công bố hệ sinh thái kinh doanh với tên thương hiệu mới là Damobay Group. 

Damobay Group hoạt động kinh doanh tập trung tại thị trường Quảng Ninh. Hệ sinh thái mới của Damobay Group sau khi được tái định vị, bao gồm:

  1. Damobay Media: Lĩnh vực kinh doanh tổ chức sự kiện, nhân sự sự kiện, sản xuất nội dung.
  2. Damobay Digital: Lĩnh vực kinh doanh truyền thông quảng cáo, digital marketing.
  3. Damobay Commerce: Lĩnh vực kinh doanh hoạt động phát triển và điều hành hệ thống sàn thương mại điện tử.

Mỗi đơn vị trong hệ sinh thái của Damobay Group hoạt động tách biệt và chịu sự quản lý giám sát bởi Damobay Group.

Với hệ sinh thái này Damobay Group hứa hẹn tạo ra nhiều giải pháp đồng bộ và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Damobay Commerce cho ra mắt Sàn giao dịch việc làm Quảng Ninh CV

Mới đây Damobay Ecommerce cho ra mắt Sàn giao dịch việc làm Quảng Ninh CV. Sàn giao dịch việc làm Quảng Ninh CV có địa chỉ giao dịch là www.quangninhcv.com. Hiện tại sàn giao dịch việc làm Quảng Ninh CV đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cấp phép từ Bộ công thương và […]

Xem thêm